Το ΠΜΣ «Αναλυτική Χημεία-Διασφάλιση Ποιότητας» δέχεται έως είκοσι (20) φοιτητές, ανά ακαδημαϊκό έτος, η επιλογή των φοιτητών γίνεται έπειτα από εισαγωγικές εξετάσεις και προσωπική συνέντευξη.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

α. Για τον υπολογισμό των ECTS ελήφθησαν υπόψιν εκτός των καθαρών διδακτικών ωρών και οι εργασίες που ανατίθενται ανά μάθημα.

β. Οι 30 Π.Μ. της Ερευνητικής Μεθοδολογίας και Εργαστηριακής Πρακτικής στην Αναλυτική Χημεία-Βιβλιογραφική Εργασία και της Διπλωματικής Εργασίας αιτιολογούνται από το γεγονός ότι για την υλοποίησή τους απαιτείται πολύωρη ημερήσια απασχόληση, η οποία αθροιζόμενη υπερβαίνει τις 1.000 ώρες.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα σπουδών επισυνάπτεται παρακάτω.

Οδηγός σπουδών

Εδώ θα βρείτε τον ανανεωμένο οδηγό σπουδών του ΠΜΣ "Αναλυτική Χημεία - Διασφάλιση Ποιότητας"

Δείτε τον οδηγό σπουδών

Πατήστε εδώ

Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων ΠΜΣ

Εδώ θα βρείτε την ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων του ΠΜΣ "Αναλυτική Χημεία - Διασφάλιση Ποιότητας"

Δείτε εδώ

Πατήστε εδώ