Οδηγός σπουδών

Εδώ θα βρείτε τον ανανεωμένο οδηγό σπουδών του ΠΜΣ "Αναλυτική Χημεία - Διασφάλιση Ποιότητας"

Δείτε τον οδηγό σπουδών

Πατήστε εδώ

Ύλη εισαγωγικών εξετάσεων ΠΜΣ

Εδώ θα βρείτε την ύλη των εισαγωγικών εξετάσεων του ΠΜΣ "Αναλυτική Χημεία - Διασφάλιση Ποιότητας"

Δείτε εδώ

Πατήστε εδώ

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ΠΜΣ

Δείτε εδώ

Πατήστε εδώ

Κανονισμός σπουδών

Δείτε εδώ

Πατήστε εδώ

Κανονισμός Δεοντολογίας της έρευνας

Δείτε εδώ

Πατήστε εδώ

Κανονισμός διαχείρισης ακαδημαϊκού συμβούλου

Δείτε εδώ

Πατήστε εδώ

Κανονισμός Λειτουργίας Διαχείρισης Παραπόνων

Δείτε εδώ

Πατήστε εδώ

Παράρτημα διπλώματος

Δείτε εδώ

Πατήστε εδώ