ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ

4ος όροφος, Πτέρυγα Ε 

Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα
Τ.Κ. 157 71, ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Γραμματέας Αναλυτικής Χημείας, κ. Αθηνά Γκίκα
+30 210 727 4557
Email:

acqa [at] chem.uoa.gr

Η Γραμματεία του Εργαστηρίου δέχεται καθημερινά 10.00-14.00

Φόρμα επικοινωνίας Γραμματείας