Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ

Νικόλαος Θωμαϊδης

Διευθυντής ΠΜΣ

Αναστάσιος Οικονόμου

Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΜΣ

Μιχαήλ Κουππάρης

Ιδρυτής ΠΜΣ/Πρώην Διευθυντής ΠΜΣ

Ομότιμος Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας

Αντώνιος Καλοκαιρινός

Ομότιμος Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας

Ευάγγελος Μπακέας

Αναπλ. Καθηγητής Περιβαλ/κης Ανάλυσης

Ευάγγελος Γκίκας

Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας

Χρήστος Κόκκινος

Επίκουρος Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας

Χαράλαμπος Προεστός

Αναπλ. Καθηγητής Χημείας Τροφίμων

Εύη Λιανίδου

Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας – Κλινικής Χημείας

Αθηνά Μάρκου

Επίκουρη Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημεία

Μαριλένα Δασενάκη

Επίκουρη Καθηγήτρια Χημείας Τροφίμων

Ερασμία Μπιζάνη

Μέλος Ε.ΔΙ.Π.
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

Μάριος Κωστάκης

Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ

Διδάσκοντες, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ

Ειρήνη Παντερή

Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ

Εμμανουήλ Μικρός

Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ

Ιωάννης Ντότσικας

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ