ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» 2021

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι οι εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ
“ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΧΗΜΕΙΑ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ” θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 29/9/2021
στις 17:00 αντί για τις 15:00.

Από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού