ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ – ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» 2021

Γίνεται γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι, λαμβάνοντας υπόψη την υπ αριθμόν 94102/Ζ1 (2) (ΦΕΚ3483/30.07.2021 τ. Β ) Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την  περιόδου Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-­2021, οι εισαγωγικές εξετάσεις του ΠΜΣ “ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ” θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης ακολουθώντας τα παρακάτω υγειονομικά πρωτόκολλα:

  1. υποχρεωτική χρήση μάσκας καθ’όλη τη διάρκεια της εξέτασης και σε όλους τους εσωτερικούς χώρους
  2. πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
  3. αρνητικό PCR test  διάρκειας 72 ωρών ή
  4. αρνητικό rapid test διάρκειας 48 ωρών ή
  5. αρνητικό αυτοδιαγνωστικό test ( self-test) διάρκειας 24 ωρών ή
  6. πιστοποιητικό νόσησης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να  προσέλθουν μισή ώρα νωρίτερα στην αίθουσα απαραιτήτως με την κατοχή ενός εκ των ανωτέρω πιστοποιητικών, τα οποία, πριν την έναρξη της εξέτασης θα επιδεικνύονται στους επιτηρητές.

Από τη Γραμματείου του Μεταπτυχιακού

Πηγή : https://www.chem.uoa.gr/?p=65169&lang=el