ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Α ΚΑΙ Β ΚΥΚΛΟΥ)

Παρακαλούνται όλοι οι  προπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές α’ και β’ κύκλου να γραφτούν στο e class με τίτλο ”Γραμματεία” στο https://eclass.uoa.gr/courses/CHEM312/  ώστε να μπορούν να λαμβάνουν μηνύματα, ανακοινώσεις και αποφάσεις που τους αφορούν.